Menu Sluiten

Werkplan werkgroep Kwaliteit

PROBLEEM

Er worden drie problemen gezien:

A. Opleiding

 • (Paramedische) zorg aan kankerpatiënten wordt niet altijd verleend door zorgverleners met de juiste opleiding en ervaring.

B. Klinimetrie

 • Het is niet duidelijk welke testen er in de paramedische zorg in de eerste en tweede lijn worden gebruikt bij kankerpatiënten.
 • Indien er testen worden gebruikt, dan wordt niet altijd het resultaat van de test met de overdracht meegestuurd.
 • Daardoor wordt (indien er sprake is van overdracht) dubbel werk verricht (niet kosteneffectief en niet klantvriendelijk, want nu moet men twee keer een soortgelijke test doen).

C. Overleg

 • Er is onvoldoende multidisciplinair overleg / er is te weinig uitwisseling van gegevens (binnen de eerste lijn en tussen eerstelijns en tweedelijns zorg) m.b.t. de zorg rond kankerpatiënten, waardoor deze niet optimaal is.

DOELEN

A. Opleiding

 • De zorgverzekeraar en zorgverleners weten welke diagnose-behandelcode er gebruikt wordt om te kunnen declareren.
 • Zorgverleners die niet beschikken over de juiste opleiding om kankerpatiënten te behandelen verwijzen deze door naar collega’s die wel beschikken over de juiste kennis en vaardigheden.

B. Klinimetrie

 • In zowel de eerste als tweede lijn zouden paramedici dezelfde testen moeten gebruiken bij de behandeling van kankerpatiënten.
 • Indien een patiënt wordt overgedragen van de eerste naar tweede of van tweede naar de eerste lijn, dan wordt altijd het resultaat van de gebruikte testen (mee)gestuurd.

C. Overleg

 • Er worden in Amsterdam multidisciplinaire overleggen en themabijeenkomsten georganiseerd t.b.v. de zorg aan patiënten met kanker.
 • Multidisciplinaire overleggen worden vergoed (samen oppakken met werkgroep Financiën).

RESULTATEN

A. Opleiding

 • De werkgroep evalueert jaarlijks de kwaliteitseisen waar aan leden van het netwerk moeten voldoen om lid te mogen zijn van het netwerk. Eventueel worden de eisen gewijzigd. Er zal hierbij rekening worden gehouden met therapeuten met de juiste ervaring zonder opleiding (wel voornemens te doen). Daarnaast wordt rekening gehouden met de situatie dat een therapeut wel een juiste opleiding heeft maar nog niet voldoet aan het minimumcriterium van een bepaald aantal patiënten. Zo wordt instroom van therapeuten aan het netwerk niet gehinderd.
 • Voor 01.07.2019 maakt de werkgroep inzichtelijk waar in Amsterdam welke gekwalificeerde zorgverlener haar/zijn praktijk heeft. Op die manier zijn eventuele witte vlekken qua gekwalificeerde paramedische zorg zichtbaar.
 • De werkgroep attendeert voor 31.12.2019 zorgverleners in de ‘witte-vlekken-gebieden’ op het hiaat van adequate oncologische kennis.

B. Klinimetrie

 • Voor 01.07.2019 heeft de werkgroep een inventarisatie gemaakt in de eerste lijn (de leden van het netwerk) en tweede lijn welke testen er worden gebruikt bij kankerpatiënten.
 • In 2019 wordt een transmurale werkgroep ‘Klinimetrie’ opgericht.
 • Voor 01.07.2020 heeft de transmurale werkgroep een advies opgesteld ten aanzien van welke testen in zowel de eerste als tweede lijn zouden moeten worden gebruikt.
 • Voor 31.12.2020 is het advies van de werkgroep Klinimetrie geïmplementeerd.

C. Overleg

 • Voor 01.07.2019 is er een format beschikbaar over hoe een MDO er uit zou moeten komen te zien.
 • In 2019 zijn er minimaal twee MDO’s Paramedische Oncologische Zorg van start in Amsterdam.
 • In 2019 zijn er minimaal 1 of twee themabijeenkomsten georganiseerd (met o.a. casuïstiekbespreking)
 • In 2022 participeert elk lid van het netwerk in een MDO.