Menu Sluiten

Werkplan werkgroep Marketing & PR

PROBLEEM

 1. Het netwerk oncologische zorg in de eerste lijn is niet bekend in het veld.
 2. Er zijn geen communicatiemiddelen die ingezet kunnen worden om het netwerk onder de aandacht van stakeholders te kunnen brengen.

DOELEN

We onderscheiden twee typen doelen:

 • Doelen op het niveau van kennis, houding en gedrag die we bij stakeholders willen realiseren
 • Doelen t.a.v. het ontwikkelen van communicatiemiddelen die nodig zijn om bovenstaand doel te realiseren.

KENNIS

Doel A: Stakeholders worden geïnformeerd over het bestaan van het netwerk.

 • Stakeholders weten dat het netwerk bestaat.
 • Stakeholders weten wat het netwerk inhoudt.
 • Stakeholders weten de naam van de website van het netwerk.

HOUDING

DOEL B: Leden van het netwerk zijn positief over het netwerk.

 • Leden zien een meerwaarde van het netwerk.

DOEL C: Stakeholders zijn positief over het netwerk.

 • Stakeholders zien een meerwaarde van het netwerk.

GEDRAG

DOEL D: Stakeholders maken gebruik van (leden van) het netwerk.

 • Leden verwijzen naar andere leden van het netwerk indien zij een cliënt hebben die een (gezondheids)probleem heeft die de zorgverlener niet zelf kan oplossen.
 • Stakeholders verwijzen naar leden van het netwerk (verwijzingen binnen de eerste lijn en verwijzingen van tweede/derde lijn naar de eerste lijn).

MIDDELEN

DOEL D: Het Netwerk beschikt over een aantal communicatiemiddelen.

 • Naam voor het netwerk is INOZA: Interdisciplinair netwerk Oncologische Zorg Amsterdam
 • Logo: opdracht wordt gegeven door Tom Blokker
 • Website (inclusief domeinnaam); in afwachting van logo. Opzet wordt gemaakt. Onderling verwijzen op de site gaat via een link van Kanker.nl verwijsgids. De website wordt primair voor de stakeholders en onderlinge verwijzing.
 • Folder (NB: misschien is een soort van visitekaartje een beter idee?). Inventariseren bij stakeholders waar behoefte aan is; oncologieverpleegkundigen en …
 • Een sjabloon voor het geven van powerpoint-presentaties (te gebruiken door andere werkgroepen)
 • PowerPointpresentatie over het Netwerk
 • Een tekst voor een intro van het netwerk (te gebruiken door alle leden van het netwerk om het eigen netwerk te informeren over het bestaan van het netwerk.
 • Een profiel op LinkedIn
 • Een elevator-pitch

NB: een collega van Roosmarijn van der Stelt heeft ervaring met ad-words (hoe kom je hoog in de lijst van Google).

RESULTATEN

De strategie die we kiezen is ‘persoonlijk contact’. Door instellingen/ collega’s (kort) te bezoeken willen we het netwerk kort en krachtig onder de aandacht brengen.

MIDDELEN

 1. Tijdens de startbijeenkomst die in Q3 2018 wordt gehouden worden gekozen voor een naam: INOZA Interdisciplinair Netwerk Oncologische Zorg Amsterdam.
 2. Binnen 4 weken na de startbijeenkomst is de domeinnaam geregistreerd.
 3. Eind 2018 heeft het netwerk een logo.
 4. Begin 2019 is de website gereed.
 5. Begin 2019 is een format voor een powerpoint-presentatie gereed.
 6. Begin 2019 is de tekst voor de elevator-pitch gereed en is deze gestuurd naar alle leden van het netwerk.
 7. Uiterlijk Q1 van 2019 heeft het netwerk een profiel op LinkedIn.

ACTIES

 1. Uiterlijk in Q1 2019 zijn er in alle Amsterdamse ziekenhuizen een presentatie gegeven over het netwerk (aansluiten bij overleggen van oncologen, oncologieverpleegkundigen). Bij het bezoek heeft elke oncoloog en oncologieverpleegkundige een folder gekregenNB: Er is nog geen antwoord op de vraag wie die presentaties het beste zou kunnen geven. De voorzitter van het netwerk?? Tijdens een discussie van de voorbereidingsgroep heeft Annemarie Beintema aangegeven wel het boegbeeld/ woordvoerder van het netwerk te willen zijn. Ze heeft geen ambities om voorzitter te worden/zijn.
 2. De werkgroep houdt een overzicht bij van op welke locaties er een presentatie wordt gehouden en (indien mogelijk) ook een lijst van aanwezige personen.
 3. Eind Q1 2019 hebben alle leden van het netwerk vijf huisartspraktijken in het eigen werkgebied bezocht, hebben daar het netwerk gepresenteerd (middels de elevator-pitch) en hebben een folder van het netwerk achtergelaten.
 4. Eind Q1 2019 is het inloophuis De Kraanvogel bezocht om daar het netwerk te presenteren (nog achterhalen hoe dat het beste kan worden gedaan).
 5. Eind Q1 2019 hebben alle leden van het netwerk alle praktijken voor fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en psychologie in de wijk van vestiging in elk geval via email benaderd (maar het liefste persoonlijk) om ze op de hoogte te brengen van het bestaan van het netwerk. Hiertoe zal de werkgroep Communicatie & PR een gestandaardiseerde mail (die naar believen naar eigen smaak kan worden aangepast).
 6. Eind Q1 2019 heeft de werkgroep Communicatie &PR de patiëntenverenigingen, oedeemtherapeuten en huidtherapeuten die compressiemiddelen verstrekken, prothesen en pruiken via email benaderd om ze op de hoogte te brengen van het bestaan van het netwerk. Daartoe wordt eerst via email bij alle leden van het netwerk de namen/ contactpersonen van dergelijke partijen opgehaald.
 7. Iedere deelnemer zet het logo en/of link op de eigen website.

HOUDING

 1. In 2019 wordt een korte enquête via SurveyMonkey uitgevoerd onder:
  • a) de leden en
  • b) de stakeholders van het netwerk

  om te onderzoek of beide doelgroepen positief zijn over het netwerk.

GEDRAG

 1. In 2019 wordt een korte enquête via SurveyMonkey uitgevoerd onder:
  • a) de leden en
  • b) de stakeholders van het netwerk

  om te onderzoek of, en in welke mate zij patiënten verwijzen naar (een lid van) het netwerk.

VERVOLG

Er is afgesproken dat Meike tot 2020 de trekker is van deze werkgroep. Stefan ondersteunt.