Menu Sluiten

Wat doen we

Doelen

Het netwerk heeft een aantal doelen:

 • Het leveren van een overzicht van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in oncologische (na)zorg in de eerstelijn.
 • Het kenbaar maken van het bestaan van het Interdisciplinair Netwerk Oncologische Zorg Amsterdam onder zowel eerstelijns als tweedelijns zorgverleners.
 • Zorgverleners in de tweede lijn informeren over de meerwaarde die gespecialiseerde en gekwalificeerde eerstelijns zorgverleners kunnen leveren voor oncologiepatiënten in de wijk.
 • Het realiseren van een goede overdracht van zorg van tweede (en derde lijn) naar de eerste lijn en vice versa bij oncologiepatiënten
 • Bevorderen van goede oncologische (na)zorg, dicht in de buurt van de patiënt. Belangrijk onderdeel daarvan is een goede overdracht van tweede naar eerstelijn. De zorg is integraal, laagdrempelig, multidisciplinair en in de buurt.
 • Bevorderen en borgen van deskundigheid binnen het netwerk, onder meer door het organiseren en faciliteren van Multidisciplinaire Overleggen, casuïstiekbespreking of intervisiebijeenkomsten.

Dit doen we in de vorm van 4 werkgroepen ondersteund door het bestuur en ELAA, Zie de werkplannen voor uitgebreidere informatie.

Wat vraagt het netwerk van de leden?

 • De bereidheid kennis te delen met collega’s in het netwerk.
 • Leden zijn bij minimaal 75% van de netwerkactiviteiten aanwezig.
 • Leden leveren een actieve bijdrage aan (werkgroepen van) het netwerk. Per toerbeurt gedurende 2 jaar.
 • Leden betalen a) eenmalig aanmeldkosten van €50 betalen.
 • Leden betalen b) een jaarlijkse contributie. Voor 2019 is de contributie op €30 vastgesteld.
 • Jaarlijks wordt bekeken hoe hoe hoog de contributie voor het daaropvolgend jaar zal zijn.

Wat biedt het netwerk?

 • Naamsbekendheid bij verwijzers en patiënten.
 • Mogelijkheid tot intercollegiaal overleg en/of intervisie wordt gefaciliteerd.
 • Mogelijkheid om de eigen kennis te bevorderen.
 • Betere afstemming en kortere lijnen met de tweede lijn.